Phân loại tội phạm và ý nghĩa của phân loại tội phạm

Phân loại tội phạm là hình thức nhằm phân tích, phân loại các loại tội phạm một cách hiệu quả để từ đó có thể đưa ra những hình phạt cũng như giải pháp phù hợp. Điều này đảm bảo cho hành lang pháp lý luôn được kiện toàn và thực hiện nghiêm

1.Căn cứ để phân loại tội phạm

Phân loại các mức tội phạm dựa trên tính chất nguy hiểm

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm đối với xã hội thì tội phạm được chia làm 4 loại:

Tội phạm ít nghiêm trọng:

Là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm không lớn cho xã hội, mà mức cao nhất theo luật quy định là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

Tội phạm nghiêm trọng:

Là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất theo luật quy định là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.

Tội phạm rất nghiêm trọng:

Là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức xử phạt cao nhất của khung hình phạt là từ 07 đến 15 năm tù.

Tội phạm rất nguy hiểm:

Là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà khung cao nhất trong hình phạt này là trên 15 năm tù đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Căn cứ vào hình thức phạm lỗi của tội phạm thì tội phạm được phân làm hai loại:

  • Tội phạm được thực hiện do cố ý
  • Tội phạm được thực hiện do vô ý

Căn cứ theo tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tội phạm được chia làm ba loại:

  • Tội phạm không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
  • Tội phạm có tình tiết tăng nặng
  • Tội phạm có tình tiết giảm nhẹ

Căn cứ vào loại cấu thành tội phạm:

  • Tội phạm có cấu thành vật chất
  • Tội phạm có cấu thành hình thức

Căn cứ khác để phân loại các mức tội phạm:

Ngoài những căn cứ nêu trên thì phân loại mức tội phạm còn được căn cứ dựa trên các khách thể, cắn cứ và số lượng người cố ý cùng thực hiện tội phạm.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết sau của chúng tôi: Giày bảo hộ jogger tại tphcm giá sỉ

2.Ý nghĩa của việc phân loại mức tội phạm

Phân loại mức tội phạm giúp thực hiện đúng hành lang pháp lý

Phân loại mức tội phạm đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng, đảm bảo an ninh, pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc, đầy đủ và chính xác.

Phân loại mức tội phạm là cơ sở để xác định các biện pháp xử lý hình sự tương ứng với tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, xác định chính sách hình sự cụ thể đối với từng hành vi vi phạm tội cụ thể

Phân loại mức tội phạm có vai trò quan trọng trong việc triển khai chính sách hình sự thông qua nhận thức và phản ứng của nhà nước đối với các tội có tính nguy hiểm cho xã hội khác nhau thì có hình thức xử lý khác nhau, nó chi phối hầu hết các quy định của pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự về tội phạm, hình thức xử phạt, thẩm quyền điều tra xét xử

Trong quá trình lập pháp, phân loại mức tội phạm là cơ sở dể xây dựng các chế định về tội phạm và hình phạt, là cơ sở thống nhất để xây dựng các khung hình phạt cho tội phạm cụ thể

Ngoài ra, phân loại tội phạm còn là cơ sở để xác định đường lối đấu tranh với các tội phạm khác nhau cũng như các ngành tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, mà yêu cầu phân hóa trách nhiệm hình sự được đặt ra và trở thành nguyên tắc của luật Hình sự.

Phân loại tội phạm thành các nhóm khác nhau là biểu hiện của sự phân hóa trách nhiệm hình sự ở góc độ lập pháp, bên cạnh đó nghiên cứu chế định phân loại tội phạm trong mối quan hệ thống nhất các chế định khác sẽ tạo tiền đề cho việc nhận thức đúng bản chất của tội phạm, đánh giá đúng tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, là cơ sở để hoàn thiện luật hình sự.

Tóm lại, phân loại tội phạm là đòi hỏi cần thiết cho việc phân hóa trách nhiệm hình sự trong luật cũng như áp dụng luật, chính vì thế vấn đề này được đặt ra trong các bộ luật, việc phân loại tội phạm giúp hỗ trợ áp dụng luật một cách chính xác, nghiêm túc, đảm bảo thi hành pháp luật.

Tại các trung tâm hỗ trợ pháp luật như công ty luật TPHCM luôn hỗ trợ khách hàng để đảm bảo khách hàng hiểu rõ nhất các nội dung liên quan đến phân loại tội phạm. Từ đó, khách hàng sẽ có được những quyết định, hướng đi đúng đắn đảm bảo quyền và trách nhiệm của mình.

>> Xem thêm: Viêm khớp dạng thấp được phân loại thành loại cấp tính, loại liên tục, loại không điển hình, v.v.

Bài liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Chia sẻ bài viết

Bài mới cập nhật

Đăng ký nhận tin

Luôn cập nhật tin mới