Khi sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc phải thông báo cho cơ quan thuế

Nhiều doanh nghiệp hiện nay khi chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, quản lý hóa đơn điện tử vẫn chưa xác định rõ được việc thông báo phát hành hóa đơn có phải là công việc bắt buộc hay không. Việc thông báo cho cơ quan thuế về việc chuyển đổi hình thức sử dụng hóa đơn điện tử là một trong những công việc quan trọng bắt buộc các doanh nghiệp phải làm và phải thực hiện đúng.

Theo quy định, trước khi doanh nghiệp tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử thì tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử cần phải tiến hành lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm các nội dung: tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành, ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị; hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng trường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

Đối với trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

hóa đơn điện tử

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử. 

Doanh nghiệp nên triển khai hóa đơn điện tử càng sớm càng tốt 

Đăng ký hóa đơn điện tử – Tối ưu chi phí, nguồn lực của DN

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau: Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử; Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự; Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hóa đơn điện tử, phần mềm ứng dụng; Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức; Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Như vậy, khi sử dụng hóa đơn điện tử các doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo cho cơ quan thuế. Đây là một trong những nội dung bắt buộc trước khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với cá doanh nghiệp không thực hiện việc thông báo cho cơ quan thuế và sử dụng hóa đơn điện tử chưa được thông báo sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, việc nắm rõ các quy định trước khi sử dụng hóa đơn điện tử là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo việc thực hiện chính xác.

Bài liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Chia sẻ bài viết

Bài mới cập nhật

Đăng ký nhận tin

Luôn cập nhật tin mới